top of page

Norsk

5.-7. trinn, 1.-4. trinn

Superhelter

Kjerneelementer

Språket som system og mulighet

Læringsmål

Beskrive muntlig og skriftlig og bruke språket på kreative måter

Lær å skille mellom ytre og indre egenskaper hos superhelter. Reflekter rundt hva det vil si å være en superhelt, hva det vil si å ha superkrefter og hvilke egenskaper som er karakteristiske for en superhelt. Undervisningsopplegget inneholder spillbaserte aktiviteter og oppgaver som kan løses av elevene individuelt eller i samarbeidsgrupper. Lag en egen superhelt og jobb med å bygge ut og beskrive karakterens indre og ytre egenskaper. Elevenes arbeid med sin superhelt kan brukes i et videre skriveprosjekt.

bottom of page