top of page

Webinar med Smartskole og Interactive Norway

Ønsker du å få bedre pedagogisk utbytte av SMART Board og Lumio by SMART? Smartskole og Interactive Norway arrangerer gratis webinarer hvor du lærer hvordan du kan bruke teknologi fra SMART i undervisningen din. Meld deg på våre kommende opplæringsøkter, eller bla ned for å se opptak av tidligere webinarer. 

Webinar

Gratis kurs i SMART for deg som jobber i barnehage eller på småtrinnet

torsdag 28. september 2023

10:30

Meld deg på

Webinar

Gratis kurs i Lumio: Lær å lage egne interaktive undervisningsopplegg

tirsdag 7. november 2023

13:30

Meld deg på

Webinar

Gratis kurs i Lumio: Lær hvordan du kan sørge for høy grad av elevaktivitet med Lumio

torsdag 14. desember 2023

13:30

Meld deg på

Tidligere webinarer

Tidligere webinarer

5. sep. 2023

Gratis kurs i pedagogiske verktøy og funksjoner på SMART Board

Jobber du på en skole med SMART Board eller bruker Lumio by SMART i undervisningen din? I dette webinaret viser vi deg praksisnære eksempler på hvordan du kan bruke teknologi fra SMART sammen med elevene dine, og tar deg gjennom SMART sine pedagogiske verktøy for elevsentrert undervisning, engasjement og læring.

8. jun. 2023

SMART Remote Management

Bli kjent med SMART Remote Management. Dette webinaret er for deg som administrerer SMART-skjermer og vil lære mer om hvordan du fjernstyrer SMART Board, installerer apper og administrerer skjermens innstillinger.

7. mai 2021

Workshop Lumio by SMART

Lær hvordan du kan lage engasjerende læringsopplegg for elevene, og hvordan du leverer de ut som lekse eller i klasserommet.

15. okt. 2020

Hva er Lumio by SMART og hvordan bruke det i undervisningen?

Hva er SMART Learning Suite og Lumio by SMART, og hvordan bruke det i undervisningen?

15. jun. 2023

Kan teknologi fra SMART bidra til bedre læring?

God bruk av pedagogisk teknologi fra SMART kan utgjøre et skritt på veien mot å nå ambisjonsmålene fra Kunnskapsdepartementets strategi for digital kompetanse i barnehage og skole. Se vårt webinar for å få bli bedre kjent med SMART sine pedagogiske verktøy slik at du i større grad kan ta kunnskapsbaserte valg i møte med teknologien i klasserommet.

2. jun. 2023

Google + SMART = God arbeidsflyt!

Jobber du på en Google-skole med tilgang på SMART Board? Her viser vi hvordan Chromebook fungerer sammen med en SMART Board, hvordan du kobler sammen din SMART- og Google-konto, og hva dette betyr i praksis når du jobber med filhåndtering gjennom din SMART Board.

23. feb. 2021

NYE funksjoner og SMART Ambassador Program

Lær om de siste funksjonene i Lumio by SMART. Lær mer om SMART Ambassador program, og se om du ønsker å være en del av et internasjonalt lærerfellesskap.

4. apr. 2018

Erfaringsutveksling fra Lumio by SMART

En kort gjennomgang og erfaringsutveksling ang SLS online (Lumio by SMART)

bottom of page