top of page
Logo Lumio by SMART

Lumio by SMART

Alt arbeid lagret i skyen. Tilgjengelig fra alle enheter.

Engasjer

Del budskapet

Motiver

Spillbasert aktivitet

Skap

Interaktiv oppgave i Lumio by SMART

Del

Undervisningsrom med SMART board og Lumio
Skybibliotek

Skybasert

Lumio by SMART er et skybasert program. Det betyr at du slipper å laste ned et program for å ta i bruk det pedagogiske verktøyet - verken når du produserer eller gjennomfører læringsopplegget ditt sammen med elevene.

Alt arbeid lagret i skyen

Alt arbeidet du og elevene dine gjør i dine Lumio-filer, lagres i ditt skybibliotek. Hent læringsopplegg fra alle enheter og se elevenes bidrag i sanntid eller etter endt undervisning.

Inviter elevene til å følge undervisningen

La elevene følge undervisningen fra egen enhet i klasserommet eller hjemme. Lærerens notater og endringer vises i sanntid. Åpne for at elvene kan gjennomføre aktiviteter og spille av lyd og video i eget tempo.

Undervisningsrom med SMART Board og Lumio
Interaktiv oppgave

Interaktivitet

Lag egne interaktive oppgaver til dine undervisningsemner. Inviter elevene til å formidle sin kunnskap og forståelse gjennom visuelle oppgaver med en kombinasjon av bilde, tekst, lyd og video. 

Spill og aktiviteter

Definer innholdet i ferdige spillbaserte aktiviteter og legg til rette for hyppig umiddelbar tilbakemelding til elevene dine. Gjennomfør tester med oversiktlige rapporter som kan eksporteres til Excel.

Spillbasert aktivitet - trekk inn ord
Spillbasert aktivitet - koble dem sammen
Spillbasert aktivitet - supersortering
Spillbasert aktivitet - rekkefølge
PhET interaktiv simulering
PhET interaktiv simulering
PhET interaktiv simulering
PhET interaktiv simulering

Interaktiv simulering

La elevene ta i bruk interaktiv simulering for å utforske, skape og lære. I Lumio finner du interaktive simuleringer fra PhET  innen fysikk, kjemi, matematikk, geofag og biologi for alle trinn. 

Del ut oppgaver

Del ut oppgaver direkte fra Lumio til elevenes egne enheter, og gi dem redigeringstillatelse til enkeltsider i din presentasjon. 

Se elevenes arbeid i sanntid fra din lærerenhet. Gi veiledning og vurdering underveis eller etter endt undervisning, og inviter elevene til å vise arbeidet sitt på klassens felles skjerm fra egen enhet.

Del ut oppgave i Lumio
Spill inn lyd i Lumio

Lydstøtte

Legg til rette for auditiv støtte i undervisningen. Spill inn opptil 5 minutter med lyd til hver side i presentasjonen. Lydklippet kan spilles av fra klassens felles skjerm eller fra elevenes egne enheter.

Bruk ditt tidligere arbeid

Kombiner dine eksisterende filer som PowerPoint, Notebook og PDF med verktøyene du finner i Lumio. Legg til spillbaserte aktiviteter mellom sidene i presentasjonen din, og del ut oppgaveark med redigeringstillatelse hos elevene.

Illustrasjon av å legge til innhold i Lumio
Elevstyrt tempo i Lumio

Elevstyrt navigering

Bestem om elevene skal følge læreren gjennom presentasjonen, eller la dem bla mellom sider med video, lyd, oppgaver og aktiviteter i eget tempo.

Del med elever

Del læringsoppleggene dine som hjemmearbeid eller til en elevstyrt arbeidsøkt. La elevene gjennomføre opplegget når det passer dem uten at du må starte undervisningsøkten.

Del læringsopplegg med elever
bottom of page